Träfflista:

Varumärke - S SWEDISH DESIGN AWARD

Registreringsnummer
0380475
ID
1767789
Lydelse S SWEDISH DESIGN AWARD
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2006-04-28
Ansökningsdatum 2005-10-31
Ansökningsnummer 200508087

ÄGARE

Föreningen Svensk Form , FÖRENINGEN SVENSK FORM Box 204, 101 24 STOCKHOLM SE

KLASSER

35 Annons- och reklamverksamhet, anordnande av tävlingar i reklam- och säljfrämjande syfte.

41 Anordnande av tävlingar med uppfostrande, undervisande eller underhållande syfte.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
1767789 200508087 S SWEDISH DESIGN AWARD RAD registrerad Överlåtelse. Tidigare Innehavare: Stiftelsen Svensk Industridesign,Sveavägen 34, 111 34 STOCKHOLM, Sverige (Org. Nr.: 802014-1001). Avtalsdatum: 2010-01-01. 2010-11-02 270503, 270521