Träfflista:

Varumärke - SWEDENBIO

Registreringsnummer
0380460
ID
1749914
Lydelse SWEDENBIO
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2006-04-28
Ansökningsdatum 2005-08-31
Ansökningsnummer 200506346

ÄGARE

SwedenBIO Service AB , SwedenBIO Service AB Wallingatan 24, 111 24 STOCKHOLM SE
Ombud: Awapatent Aktiebolag Box 45086, 104 30 Stockholm SE

KLASSER

35 Företagsadministration; inmatning, bearbetning, kontroll, lagring och /eller framtagning av uppgifter i databaser.

41 Undervisning/utbildning; arrangerande och hållande av konferenser; arrangerande och hållande av seminarier.

42 Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; tillvaratagande av medlemmars intressen genom näringspolitiskt arbete, stöd till affärsutveckling, skapande av nätverk, internationella s.k. trade missions samt intern och extern informationsspridning allt inom bioteknikområdet.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
1749914 200506346 SWEDENBIO Registreringen publicerad 2006-04-28