Träfflista:

Varumärke - S

Registreringsnummer
0378649
ID
1729371
Lydelse S
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2006-02-17
Ansökningsdatum 2005-07-01
Ansökningsnummer 200504815

ÄGARE

Föreningen Sveriges Skogsindustrier , SKOGSINDUSTRIERNA ARBETSGIVAREFÖRBUNDET Box 16006, 103 21 STOCKHOLM SE
Ombud: Intellectual Property Quarters AB Mailbox 387, 111 73 STOCKHOLM SE

KLASSER

16 Papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; tidskrifter; tidningar; periodiska skrifter; böcker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial, kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); trycktyper; klichéer.

35 Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsutredningar; bransch- och näringspolitiska utredningar i synnerhet inom skogsindustrin; företagsadministration; kontorstjänster; arbetsgivarorganisationstjänster för kommersiella ändamål nämligen företagsrådgivning i frågor rörande avtalsskrivande, löneförhandling; promotion/marknadsföring av branschföretag och branschprodukter, statistik.

36 Rådgivning inom försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster.

39 Rådgivning avseende distribution av el.

40 Rådgivning avseende elproduktion.

41 Undervisning/utbildning; kompetensutveckling; anordnande av handledning/instruktion; undervisning och utbildning inom juridik, logistik, miljö, skogsnäring, returpapper, elförsörjning, fastighetstaxering, råvaror; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.

42 Industriella analyser i synnerhet inom området skogsnäringen; juridiska tjänster; juridiska tjänster i form av kollektivfrågor och andra avtalsfrågor mellan arbetsgivare och anställd; analyser rörande elförsörjning.

44 Tjänster avseende skog och skogsprodukter; forskningstjänster i synnerhet inom området skogsnäringen.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
1729371 200504815 S Registreringen publicerad 2006-02-17 140113, 241725, 270521