Träfflista:

Varumärke - S

Registreringsnummer
0378167
ID
1729213
Lydelse S
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning Märket utföres i blått.
Registreringsdatum 2006-01-20
Ansökningsdatum 2005-07-01
Ansökningsnummer 200504797

ÄGARE

Stockholmståg AB , Stockholmståg AB Centralplan 3, 803 11 Gävle SE
Ombud: Kransell & Wennborg Kommanditbolag Box 27834, 115 93 Stockholm SE

KLASSER

39 Transporter; emballering av varor och gods; godsmagasinering; förvaring av gods; bokning av resor; anordnande av resor.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
1729213 200504797 S RAD registrerad Överlåtelse. Tidigare Innehavare: Lars Hall AB,Atterbomsvägen 48, 6 tr, 112 57 Stockholm, Sverige (Org. Nr.: 556151-8456). Avtalsdatum: 2006-02-16. 2006-03-24 261112, 270521