Träfflista:

Varumärke - SOURCE

Registreringsnummer
0236620
ID
170732
Lydelse SOURCE
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1992-06-18
Ansökningsdatum 1990-04-25
Ansökningsnummer 199003993

ÄGARE

Religious Technology Center 1710 Ivar Avenue, suite 1100, LOS ANGELES, CA 90028 US
Ombud: PG Magnusson Advokatbyrå AB Box 7413, 103 91 STOCKHOLM SE

KLASSER

16 Trycksaker, tidskrifter, broschyrer, böcker; instruktions- och undervisningsmaterial (dock ej apparater).

FÖRNYADE

regnr: 236620   idnr: 376433   2022-06-18
regnr: 236620   idnr: 2763473   2022-06-18

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
170732 199003993 SOURCE Förnyelse Registrera 2012-01-13