Träfflista:

Varumärke - sakta

Registreringsnummer
0375684
ID
1696493
Lydelse sakta
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2005-10-21
Ansökningsdatum 2005-04-05
Ansökningsnummer 200502521

ÄGARE

Sakta AB , Robert Bell Holding AB Charlottenburgsvägen 8 C, 169 53 Solna SE
Ombud: Noréns Patentbyrå AB Box 10198, 100 55 Stockholm SE

KLASSER

35 Kundinformation vid försäljning av handdrivna verktyg och handredskap, bestick, vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument, häri inbegripet reflexer för personligt bruk, apparater och intrument för vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning, häri inbegripet apparater för stegräkning, apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet, apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder, magnetiska databärare, inspelningsbara skivor, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer, eldsläckningsapparatur, fordon och farkoster, fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten, häri inbegripet shoppingvagnar (kundvagnar), redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd (ej av ädla metaller eller överdragna därmed), kammar och tvättsvampar, borstar (ej målarpenslar), skohorn, borstmakerimaterial, artiklar för rengöringsändamål, varor av glas, porslin och keramik (ej ingående i andra klasser), kläder, fotbeklädnader och huvudbonader, häri inbegripet dubbar och broddar för skor.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
1696493 200502521 sakta 003 Prioritet ansökan sänt. 2005-12-22 261125