Träfflista:

Varumärke - S2

Registreringsnummer
0371520
ID
1646928
Lydelse S2
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2005-04-08
Ansökningsdatum 2005-02-24
Ansökningsnummer 200501406

ÄGARE

S2 Communications AB , S2 Communications AB Fyristorg 6, 753 10 Uppsala SE

KLASSER

9 Datorprogram (nedladdningsbara mjukvaror); registrerade datorprogram; övervakningsprogram (datorprogram); elektroniska hemsidor (datorprogram); hemsidor i form av registrerade datorprogram; lagrade datorprogram; datorsystem; informationsbehandlingssystem; tangentbord för datorer; notebooks (bärbara batteridrivna datorer); handledsstöd för användning vid datorer; datorer; bärbara datorer; kringutrustning för datorer; gränssnitt (för datorer); centralenheter för datorer (processorer); elektroniska transaktionsterminaler (datorer).

37 Service och underhåll av datorsystem (hårdvara); reparation av datorer och kringutrustning (maskinvara); service av datorer och kringutrustning (maskinvara); teknisk support avseende datorer (hårdvara); underhåll av datorer och kringutrustning (maskinvara).

42 Design av hemsidor (dataprogrammering); datorsystemsanalyser; design av datorsystem; anpassning av program och system i form av installationer, konsultationer och supporttjänster; datorsystemanalyser; informationstjänster relaterad till applikationer av datorsystem; jämförande analysstudier av effektiviteten av datorsystem; jämförande analysstudier av prestandan av datorsystem; konsultationstjänster relaterad till datorsystem; kvalitetskontroll av datorsystem; rådgivning relaterad till utveckling av databasinformationssystem; rådgivning relaterad till utveckling av datorsystem; rådgivning relaterad till utveckling av datorsystem; utveckling av datorsystem; uthyrning av datorer; analytiska tjänster avseende datorer; förberedelser av rapporter relaterad till datorer; leasing av datorer; teknisk support avseende datorer (datormjukvara); testning av datorer; tidsdelningstjänster av datorer; uthyrning av datormskinvara/kringutrustning till datorer; uthyrning av åtkomsttid till datorer; datorprogrammering; utformning av datorprogramvara; uppdatering av datorprogramvara; uthyrning av datorprogramvara; underhåll av datorprogramvara; duplicering av datorprogram; datakonvertering av datorprogram och data (ej fysisk konvertering); analytiska tjänster avseende datorprogram; förberedelser av datorprogram relaterad till dataprocesser; förberedelser av rapporter relaterad till datorprogram; ingenjörstjänster relaterad till datorprogrammering; kalibrering/justeringstjänster av datorprogram; licensiering av datorprogram; modifiering av datorprogram; rådgivning relaterad till användning av datorprogram /mjukvaror; skapande av datorprogram för dataprocesser; uthyrning av datormjukvara/datorprogramvara; utveckling av applikationslösningar för datorprogram; utveckling av datorprogram för simulering av flöden; utveckling av datorprogram för simulering av temperaturkurvor; värdering av datorprogram.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
1646928 200501406 S2 Registrerigen publicerad 2005-04-08 260419