Träfflista:

Varumärke - S

Registreringsnummer
0224070
ID
162324
Lydelse S
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1991-06-07
Ansökningsdatum 1989-08-23
Ansökningsnummer 198907819

ÄGARE

JVC Kenwood Corporation 3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa JP
Ombud: Awapatent Aktiebolag Box 1066, 251 10 Helsingborg SE

KLASSER

9 Vetenskapliga, nautiska, geodetiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll, livräddning och undervisning; apparater för upptagning, överföring och återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, däri inbegripet videobandspelare; kombinerade videokameror och videobandspelare; kombinerade televisionsmottagare och videobandspelare; oinspelade och inspelade videoband; grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för apparater med myntinkast; kassaapparater, räknemaskiner och databehandlingsutrustning; eldsläckningsapparatur; delar och tillbehör till förutnämnda varor.

FÖRNYADE

regnr: 224070   idnr: 373334   2021-06-07
regnr: 224070   idnr: 2608914   2021-06-07

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
162324 198907819 S 237 Bekräftelse förenklad RAD sänt. 2012-08-03 260725, 270521