Träfflista:

Varumärke - SYMONY

Registreringsnummer
0373968
ID
1605356
Lydelse SYMONY
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2005-08-05
Ansökningsdatum 2004-12-10
Ansökningsnummer 200408285

ÄGARE

Merck Sharp & Dohme Corp. One Merck Drive, Whitehouse Station, NJ 08889 US
Ombud: Albihns Stockholm Aktiebolag Box 5581, 114 85 Stockholm SE

KLASSER

5 Farmaceutiska preparat för behandling av missbruk, urininkontinens, diabetes, kardiovaskulära sjukdomar och störningar, cerebrovaskulära sjukdomar och störningar, ångest, depression, insomnia, cognitiva störningar, sjukdomar och störningar i det centrala nervsystemet, gastrointestinala sjukdomar och störningar, cancer, fetma, inflammationer och inflammatoriska sjukdomar, respiratoriska sjukdomar och störningar, muskel -och skelettstörningar, benskörhet, klimakteriska symtom och störningar, anti-infektiösapreparat, anti-viruspreparat, immunologiska preparat, smärtstillningspreparat, preparat för ögoninfiammationer och antiemetiska medel.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
1605356 200408285 SYMONY Firma (namn) ändring. Tidigare Innehavare: Schering Corporation,2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, NJ 07033, USA. 2012-10-18