Träfflista:

Varumärke - SpinUp

Registreringsnummer
0370500
ID
1603801
Lydelse SpinUp
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning Märket utförs i orange med vinröd konturlinje.
Registreringsdatum 2005-02-04
Ansökningsdatum 2004-12-09
Ansökningsnummer 200408212

ÄGARE

SpinUp AB , KOLMARDEN MARKETING AB Hampvägen 24, 178 35 EKERÖ SE

KLASSER

41 Utbildningsinformation; anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; praktisk utbildning (instruktion); arrangerande av tävlingar i utbildningssyfte; organisering av tävlingar [utbildning eller underhållning]; tjänster för implementering av utbildningsprocedurer; utbildning relaterad till hälsa; utbildningstjänster relaterad till spirituell utveckling; utbildningsakademier; anordnande av tävlingar (utbildning eller underhållning); utbildningstjänster; klubbverksamhet (underhållning, nöje, undervisning, utbildning); undervisning/utbildning; sport- och idrottsaktiviteter; friskvårdstjänster (instruktion/information); gymnastik (med lek och idrott); gymnastikinstruktion.

44 Konsultationstjänster relaterad till hälsa och säkerhet; rådgivningstjänster relaterad till hälsa; hälsovård relaterad till terapeutisk massage; massage; skönhetsvård för människor; skönhetsvård; hälsovård relaterad till sjukgymnastik; sjukgymnastik.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
1603801 200408212 SpinUp 221 Bekräftelse RAD sänt. 2005-12-16 270502