Träfflista:

Varumärke - SAFEPLUG

Registreringsnummer
0377761
ID
1599606
Lydelse SAFEPLUG
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2005-12-30
Ansökningsdatum 2004-11-30
Ansökningsnummer 200408000

ÄGARE

Safetrack Infrasystems SISAB AB , SAFETRACK INFRASYSTEMS SISAB AB Lilla Mölleberga, 245 93 STAFFANSTORP SE
Ombud: Hansson Thyresson Patentbyrå Aktiebolag Box 73, 201 20 MALMÖ SE

KLASSER

6 Oädla metaller och deras legeringar; material avmetall för järnvägsspår; icke-elektriska kablar och metalltrådar; små smidesvaror av järn och metall; rör av metall; artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; kabelklammer av metall; silver- och guldlod; lodpinnar.

7 Maskiner och maskinverktyg; svets- och lödapparater(gasdrivna); lödpistoler (gasdrivna).

9 Svets- och lödapparater och -pistoler (elektriska);utrustning för fastlödning av elektriska förbindningar; elektriska kablar; elektriska kablar för uppvärmning; katodskyddsmaterial, nämligen elektriska kablar för anslutning till katodskyddsinstallationer; jordningsmaterial avseende stolpar, räls och byggnader; kortslutningsanordningar för signalsystem för järnvägar; elektriska batterier; batteriladdare och -lådor.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
1599606 200408000 SAFEPLUG 002 EU-special sänt. 2006-01-19