Träfflista:

Varumärke - Sveriges Kommuner och Landsting

Registreringsnummer
0373798
ID
1559771
Lydelse Sveriges Kommuner och Landsting
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2005-07-22
Ansökningsdatum 2004-11-16
Ansökningsnummer 200407607

ÄGARE

Sveriges Kommuner och Landsting , SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING , 118 82 Stockholm SE
Ombud: Zacco Sweden AB Box 5581, 114 85 STOCKHOLM SE

KLASSER

35 Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.

36 Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri.

37 Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster.

38 Telekommunikationer.

41 Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.

42 Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror; juridiska tjänster.

44 Medicinska tjänster; veterinära tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur; samt tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk.

45 Personliga och sociala tjänster utförda av andra för att tillmötesgå andras individuella behov; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
1559771 200407607 Sveriges Kommuner och Landsting 237 Bekräftelse förenklad RAD sänt. 2009-01-23 020123, 040505