Träfflista:

Varumärke - SÄFSEN

Registreringsnummer
0405639
ID
1549873
Lydelse SÄFSEN
Beskrivning
Disclaimer Genom registrering erhåller inte ensamrätt till ordet SÄFSEN.
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2009-09-11
Ansökningsdatum 2004-09-22
Ansökningsnummer 200406220

ÄGARE

Säfsen Resort AB , Säfsen Resort AB Säfsbyn 30, 770 10 FREDRIKSBERG SE
Ombud: Christina Berggren, Annica Börjesson Box 11918, 404 39 GÖTEBORG SE

KLASSER

16 Papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer.

28 Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; julgransprydnader.

32 Öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -juicer; safter och andra koncentrat/preparat för framställning av drycker.

35 Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.

36 Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri.

37 Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster.

39 Transport; emballering/paketering och förvaring av gods; anordnande av resor.

41 Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.

42 Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror; juridiska tjänster.

43 Utskänkning av mat och dryck; kortvarigt boende.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
1549873 200406220 SÄFSEN 237 Bekräftelse förenklad RAD sänt. 2010-12-17 240109