Träfflista:

Varumärke - SUN HYDROFILM

Registreringsnummer
0373334
ID
1544889
Lydelse SUN HYDROFILM
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2005-06-24
Ansökningsdatum 2004-09-06
Ansökningsnummer 200405729

ÄGARE

Unilever NV Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM NL
Ombud: Zacco Sweden AB Box 5581, 114 85 STOCKHOLM SE

KLASSER

3 Tvättmedel; preparat och ämnen för användning vid tvätt; mjukmedel för tvätt; sköljmedel för tvätt; blekningspreparat för tvätt; rengörings-, poler- skur- och slipmedel; preparat för diskning; tvål; handrengöringsmedel; dukar impregnerade med rengörings- och polermedel.

21 Icke- elektriska redskap och artiklar för rengöringsändamål; rengörings- damm- och putsdukar; impregnerade dukar för rengöring, dammning och putsning; dispensers; borstar; kuddar för skurning och rengöring; svampar och gummiskrapor.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
1544889 200405729 SUN HYDROFILM Registrerigen publicerad 2005-06-24