Träfflista:

Varumärke - SUMO

Registreringsnummer
0372963
ID
1536857
Lydelse SUMO
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2005-06-10
Ansökningsdatum 2004-07-22
Ansökningsnummer 200404894

ÄGARE

Vägverket , 781 87 BORLÄNGE SE

KLASSER

35 Systematisering, sammanställning och inmatning av information för aggregerad uppföljning och forskning inom vägtransportsystemet på åtgärds-, projekt- och verksamhetsnivå.

41 Handledning/utbildning avseende planering, uppföljning, utvärdering samt styrning av projekt.

42 Tekniska projektstudier avseende åtgärder på vägtransportsystemet.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
1536857 200404894 SUMO Registrerigen publicerad 2005-06-10 260104, 270501