Träfflista:

Varumärke - SWEGON

Registreringsnummer
0376406
ID
1536280
Lydelse SWEGON
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2005-11-18
Ansökningsdatum 2004-07-12
Ansökningsnummer 200404818

ÄGARE

Swegon Aktiebolag , Swegon Operations AB Box 300, 535 23 KVÄNUM SE
Ombud: Albihns Stockholm Aktiebolag Box 5581, 114 85 STOCKHOLM SE

KLASSER

6 Oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material av metall för järnvägsspår; icke-elektriska kablar och metalltrådar; små smidesvaror av järn och metall; rör av metall; kassaskåp; artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; malmer.

11 Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål; ventilationssystem.

19 Byggnadsmaterial (ej av metall); styva rör (ej av metall) för byggnation; asfalt, tjära och bitumen; flyttbara byggnader (byggnationer), ej av metall; monument, minnesvårdar, ej av metall.

37 Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
1536280 200404818 SWEGON Registreringen publicerad 2005-11-18