Gas Optics - solidinfo.se
Träfflista:

Varumärke - Gas Optics

Registreringsnummer
0371452
ID
1522002
Lydelse Gas Optics
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2005-04-08
Ansökningsdatum 2004-04-28
Ansökningsnummer 200403100

ÄGARE

GasOptics Sweden AB , GasOptics Sweden AB Ideon, Ole Römers väg 16, 223 70 LUND SE
Ombud: Zacco Sweden AB Box 5581, 114 85 STOCKHOLM SE

KLASSER

9 Vetenskapliga, elektriska, fotografiska apparater och instrument samt apparater och instrument för besiktning, mätning, signalering och kontroll (övervakning), däri inbegripet apparater och instrument för identifiering och visualisering av gasläckor inom olje- och petrokemisk industri; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; databehandlingsutrustningar och datorer.

42 Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
1522002 200403100 Gas Optics Invändning avskriven pga återkallelse, laga kraft 2006-03-12 260323, 260725, 261112