Träfflista:

Varumärke - S A O STENA

Registreringsnummer
0368120
ID
1508287
Lydelse S A O STENA
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2004-08-13
Ansökningsdatum 2004-02-17
Ansökningsnummer 200401116

ÄGARE

Stena Metall Aktiebolag , STENA METALL AB Fiskhamnsgatan 8, 400 40 GÖTEBORG SE
Ombud: Zacco Sweden AB Box 5581, 114 85 STOCKHOLM SE

KLASSER

6 Oädla metaller och deras legeringar; obearbetat eller delvis bearbetat järn; obearbetat eller delvis bearbetat stål; artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; malmer; aluminium och gjutaluminium.

16 Papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser.

17 Plast i halvfabrikat.

35 Marknadsföring av bunkerolja, villaolja, grafisk utrustning, elektroniska produkter, elektriska produkter, apparater för kylning, plaster, kemikalier, papper, kartong och metaller.

39 Transport; emballering och förvaring av gods; transport och lagring av avfall.

40 Avfallsbehandling (omvandling); bränning och destruktion av avfall och sopor; sortering av avfall och återvinningsbara material; återvinning och behandling (omvandling) av avfall och sopor; återvinning och behandling (omvandling) av restprodukter från industri, kommuner, hushåll, sjukhus, tandvård och kontor; återvinning och behandling av elektroniska och elektriska apparater och instrument; återvinning och behandling av apparater och instrument för kylning.

PRIO ?

idnr:1508287   regnr:368120   ansnr:200401116   OHIM 2003-10-28 003455359

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
1508287 200401116 S A O STENA Registrerigen publicerad 2004-08-13 010108, 260113, 260410