Träfflista:

Varumärke - SVP

Registreringsnummer
0247967
ID
148786
Lydelse SVP
Beskrivning
Disclaimer bokstavskombinationen SVP.
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1993-04-08
Ansökningsdatum 1988-07-04
Ansökningsnummer 198805644

ÄGARE

SVP MANAGEMENT & PARTICIPATIONS 70, rue des Rosiers, FR-93585 SAINT OUEN FR
Ombud: Zacco Sweden AB Box 5581, 114 85 STOCKHOLM SE

KLASSER

16 Trycksaker, särskilt avseende affärer, ekonomi, finanser, industri och handel.

35 Tillhandahållande av affärsekonomisk och handelsinformation och -data medelst personlig kontakt och telefonkommunikation.

36 Tillhandahållande av finansiell information och -data medelst personlig kontakt och telefonkommunikation.

41 Utgivning och publicering; tillhandahållande av affärsekonomisk, finansiell, industri- och handelsinformation och -data medelst tryckt material.

42 Tillhandahållande av industriinformation och -data medelst personlig kontakt och telefonkommunikation.

FÖRNYADE

regnr: 247967   idnr: 1429638   2013-04-08

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
148786 198805644 SVP 237 Bekräftelse förenklad RAD sänt. 2008-05-30 260112, 261501