Träfflista:

Varumärke - SVERIGES PSYKOLOGFÖRBUND

Registreringsnummer
0366945
ID
1487647
Lydelse SVERIGES PSYKOLOGFÖRBUND
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2004-05-14
Ansökningsdatum 2003-11-03
Ansökningsnummer 200306462

ÄGARE

Sveriges Psykologförbund , SVERIGES PSYKOLOGFÖRBUND Box 3287, 103 56 STOCKHOLM SE

KLASSER

41 Utbildningar för psykologer och andra yrkesgrupper i ämnen som rör psykologi; anordnande av föreläsningar, symposier, seminarier och konferenser för psykologer och andra yrkesgrupper i ämnen som rör psykologi; utbildningsinformation.

42 Juridiskt bistånd åt medlemmar som rör löne- och anställningsförhållanden; rådgivningstjänster rörande psykologi och utbildning; information angående psykologi och psykologers yrkesetik; forskning inom psykologi.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
1487647 200306462 SVERIGES PSYKOLOGFÖRBUND Registrerigen publicerad 2004-05-14 040503, 040505, 260725