Träfflista:

Varumärke - XZ BERNER

Registreringsnummer
0087427
ID
14754
Lydelse XZ BERNER
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1959-06-26
Ansökningsdatum 1900-01-01
Ansökningsnummer 190087427

ÄGARE

Berner Osakeyhtiö Eteläranta 4 B, SF-00130 HELSINGFORS FI
Ombud: Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB (Transpf. V-2051/02 T) Box 7701, 103 95 STOCKHOLM SE

KLASSER

3 Parfymer, kosmetiska preparat, eteriska oljor, tvålar, tvätt- och blekningsmedel, stärkelse och stärkelsepreparat, färgtillsatser för tvätt, fläckuttagningsmedel, puts- och polermedel (med undantag för dylika för läder) samt slipmedel.

FÖRNYADE

regnr: 87427   idnr: 311790   2019-06-26
regnr: 87427   idnr: 364018   2019-06-26
regnr: 87427   idnr: 2350023   2019-06-26

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
14754 190087427 XZ BERNER Ny adress. Tidigare Innehavare: Berner Osakeyhtiö,Södra Kajen 4B, SF-00130 HELSINGFORS, Finland. 2009-06-03 250525, 250703