Träfflista:

Varumärke - SALOMON

Registreringsnummer
0221279
ID
144497
Lydelse SALOMON
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1991-02-22
Ansökningsdatum 1988-02-16
Ansökningsnummer 198801355

ÄGARE

Salomon SAS Les Croiselets, Metz-Tessy 74370 FR
Ombud: Bjerkéns Patentbyrå Kommanditbolag Box 1274, 801 37 Gävle SE

KLASSER

35 Annons- och reklamverksamhet; bistånd vid skötsel och ledning av affärsverksamhet; distribution av prospekt och varuprover, tillhandahållande av reklammaterial; rådgivning, information och upplysningar i affärsangelägenheter; bistånd med statistiska, stenografiska och maskinskrivningsarbeten samt med grafiska arbeten med mekaniska hjälpmedel; bokföring, redovisning och revision; reproduktion och kopiering av dokument; arbetsförmedling; uthyrning och leasing av skrivmaskiner och kontorsmateriel; distribution av posters och affischer.

39 Distribution av diplom, medaljer och pokaler.

41 SAMTLIGA TJÄNSTER; utgivning av böcker och tidskrifter; drift av lärdomsinstitutioner; abonnemang av tidskrifter och tidningar; utlåning av böcker; dressyr av djur; uppförande av skådespel och pjäser; radio- eller televisionsunderhållning; filmproduktion; artistagenturverksamhet; uthyrning av filmer, fonografiska inspelningar, filmprojektorer med tillbehör samt teaterdekorer; undervisning i skidtekniker; anordnande av skådespel och uppvisningar på snö, i synnerhet slalom, störtlopp och skidakrobatik; förvaltning och ledning av golfklubbar och golfbanor.

FÖRNYADE

regnr: 221279   idnr: 369181   2021-02-22
regnr: 221279   idnr: 2576837   2021-02-22

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
144497 198801355 SALOMON 239 Bekräftelse förenklad förnyelse sänt. 2011-01-28