Träfflista:

Varumärke - S.D

Registreringsnummer
0363729
ID
1438705
Lydelse S.D
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning Märket är utfört med kurvan i orange, pricken i svart och halvcirkeln i grått.
Registreringsdatum 2003-10-31
Ansökningsdatum 2003-05-09
Ansökningsnummer 200302974

ÄGARE

Stockholmsmässan Aktiebolag , STOCKHOLMSMÄSSAN AB , 125 80 STOCKHOLM SE
Ombud: Awapatent Aktiebolag Box 45086, 104 30 Stockholm SE

KLASSER

16 Trycksaker, tryckta publikationer, tidningar, tidskrifter, manualer (handböcker), skrivmaterial, instruktions- och undervisningsmaterial (dock ej apparater).

35 Uthyrning av annonsutrymme; anordnande av utställningar och mässor för kommersiellt eller reklamändamål; auktionering, marknadsstudier, marknadsundersökningstjänster, PR-tjänster, reklam- och annonsverksamhet, uthyrning av reklammaterial.

41 Undervisning, utbildning och underhållning; anordnande av tävlingar (utbildning eller underhållning); anordnande av utställningar och mässor för kulturella eller utbildningsändamål; arrangerande och hållande av kollokvier, konferenser, kongresser, seminarier och symposier; festarrangerande; uthyrning av filmprojektorer och tillhörande delar och komponenter, översättning, fotografering; teckenspråkstolkning.

42 Uthyrning och utlåning av datorer och datortillbehör.

43 Hotell och restauranger; upplåtande av utställningsområde och lokaler för utställningar, mässor, konferenser och seminarier.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
1438705 200302974 S.D Registrerigen publicerad 2003-10-31 260725, 270523