Träfflista:

Varumärke - SMARTBOOKS

Registreringsnummer
0363435
ID
1436962
Lydelse SMARTBOOKS
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2003-10-10
Ansökningsdatum 2003-04-28
Ansökningsnummer 200302672

ÄGARE

Östlund & Partners Handelsbolag , Östlund & Partners Handelsbolag Regementsgatan 20, 211 42 MALMÖ SE

KLASSER

16 Papper; kartong samt produkter därav ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbindningsmaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); instruktions- och undervisningsmaterial.

41 Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport och idrottsaktiviteter; kulturverksamhet.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
1436962 200302672 SMARTBOOKS Registrerigen publicerad 2003-10-10