Träfflista:

Varumärke - SAFETY

Registreringsnummer
0365569
ID
1436879
Lydelse SAFETY
Beskrivning
Disclaimer Genom registrering erhålles ej ensamrätt till ordet SAFETY.
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2004-02-20
Ansökningsdatum 2003-04-23
Ansökningsnummer 200302657

ÄGARE

SPORTOPEDGRUPPEN AB , RILE-konsult AB Box 201, 795 23 RÄTTVIK SE
Ombud: Zacco Sweden AB Box 5581, 114 85 STOCKHOLM SE

KLASSER

10 Ortopediska artiklar.

28 Benskydd, fotledsskydd (sportartiklar).

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
1436879 200302657 SAFETY Registrerigen publicerad 2004-02-20 260705, 260725