Träfflista:

Varumärke - SAKNAD

Registreringsnummer
0362177
ID
1398482
Lydelse SAKNAD
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2003-07-18
Ansökningsdatum 2002-12-13
Ansökningsnummer 200208209

ÄGARE

TV4 Aktiebolag , TV4 AB Tegeluddsvägen 3, 115 79 STOCKHOLM SE
Ombud: Groth & Co Kommanditbolag Box 6107, 102 32 Stockholm SE

KLASSER

9 Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud, bilder och signaler; grammofonskivor, CD-skivor, kassettband, exponerad film, tecknad film, videogram; datorprogram; elektroniska publikationer, videoband, DVD-skivor, DVD-spelare, CD-romskivor, spelmaskiner anpassade för användning enbart med TV-mottagare; TV-spel, datorspel.

16 Trycksaker, inklusive böcker, tidningar och tidskrifter; fotografier; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; vykort.

41 Underhållning; sport- och idrottsaktiviteter; bokförlagsverksamhet; musikförlagsverksamhet; textpublicering (ej reklamtexter); information om underhållning, sport- och idrottsaktiviteter, rekreation och nöjen; visande av biograffilmer, cirkusar och nöjesfält; uthyrning av scendekorationer och teaterkulisser; framförande av liveföreställningar, produktion av shower; kabaré- och varietéverksamhet; klubbverksamhet, underhållning, nöje; produktion av radio- och televisionsprogram; information om kultur och idrottsaktiviteter i elektroniska media; inspelningsstudiotjänster; uthyrning av ljud- och bildupptagningar; filmproduktion, fotografering, fotoreportagetjänster och nyhetsreportagetjänster; översättningsverksamhet.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
1398482 200208209 SAKNAD Registrerigen publicerad 2003-07-18