Träfflista:

Varumärke - S

Registreringsnummer
0085582
ID
13967
Lydelse S
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1958-09-12
Ansökningsdatum 1958-04-22
Ansökningsnummer 190085582

ÄGARE

KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. 174 Route de Longwy, LU-1940 LUXEMBOURG LU
Ombud: Noréns Patentbyrå AB Box 10198, 100 55 Stockholm SE

KLASSER

3 Blekmedel och andra preparat föt tvättning av kläder; preparat för rengöring, polering och fläckuttagning samt slipmedel; tvål; parfymerivaror, eteriska oljor, kosmetiska preparat, hårvatten; tandvårdspreparat.

4 Oljor och fetter för industriella ändamål (dock ej ätliga oljor och fetter eller eteriska oljor); smörjmedel; dammbindningsmedel; bränslen (även motordrivmedel) och lysämnen; ljus, nattljus och vekar.

6 Obearbetade och delvis bearbetade oädla metaller och deras legeringar; ankare, städ, klockor, valsade och gjutna byggnadsmaterialier; räls och annat järnvägsbyggnadsmaterial av metall; kedjor (dock ej drivkedjor för fordon); icke-elektriska kablar och metalltrådar; låsvaror; metallrör; kassaskåp och kassaskrin, stålkulor; hästskor; spik och skruvar; övriga föremål av oädla metaller, vilka icke ingå i andra klasser; malmer.

7 Maskiner och verktygsmaskiner; motorer (dock ej för landfordon); kopplingar och drivremmar (dock ej för landfordon); stora jordbruksredskap; äggkläckningsapparater.

8 Handverktyg och -instrument; knivsmidesvaror, gafflar och skedar; blanka vapen.

9 Vetenskapliga, nautiska, geodetiska, elektriska (inklusive radiotekniska), fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll, livräddning och undervisning; mynt- och jetonautomater; talmaskiner; kassaregistreringsapparater och räknemaskiner; eldsläckningsapparatur.

11 Materiel och apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation och vattenledning samt för sanitära installationer.

16 Papper och pappersvaror, papp och pappvaror; trycksaker, tidningar och tidksrifter, böcker; bokbinderimaterial; fotografier; pappershandelsvaror, bindemedel för pappersvaror; konstnärsutrustning; penslar, skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (dock ej möbler), instruktions- och undervisningsmaterial (dock ej apparater); spelkort; tryckpapper; klichéer.

17 Guttaperka, gummi, balata och ersättningsmedel härför samt varor framställda av dessa material och icke inbegripna i andra klasser; folier, plattor och stavar av plast (halvfabrikat); tätnings-, packnings- och isoleringsmaterial; asbest, glimmer och produkter därav; icke-metalliska slangar.

18 Läder och läderimitationer samt varor framställda av dessa material och icke inbegripna i andra klasser; skinn och hudar; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror.

20 Möbler, speglar, tavelramar; varor (icke inbegripna i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller celluloid eller av ersättningsmedel för dessa material eller av plast.

21 Mindre hushållsartiklar och köksgeråd (dock ej av ädla metaller eller överdragna därmed); kammar och tvättsvampar; borstar (dock ej penslar); borstmakerimaterial; redskap och material för rengöringsändamål; stålull; glasvaror, porslin och keramik ej inbegripna i andra klasser.

22 Tåg, rep, linor, snören, nät, tält, presenningar, segel, säckar; stoppningsmaterial (tagel, kapock, fjäder, sjögräs o.s.v.); obearbetat fibermaterial för textiltillverkning.

23 Tråd och garn.

24 Vävnader; överkast för sängar och bord; textilvaror icke inbegripna i andra klasser.

25 Kläder, däri inbegripet kängor, skor och tofflor.

26 Spetsar och broderier, band och snörmakerier; knappar; tryckknappar, hakar och hyskor, knappnålar och synålar; konstgjorda blommor.

28 Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar (dock ej kläder); julgransprydnader.

FÖRNYADE

regnr: 85582   idnr: 357068   2018-09-12
regnr: 85582   idnr: 2285362   2018-09-12

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
13967 190085582 S Ny adress. Tidigare Innehavare: KSIN Luxembourg II, S.a.r.l., c/o Halsey Group S.á.r.l.,174 Route de Longwy, LU-1940 LUXEMBOURG, Luxemburg. 2008-09-19 020314, 150301