Träfflista:

Varumärke - SPAR

Registreringsnummer
0368165
ID
1388486
Lydelse SPAR
Beskrivning
Disclaimer Genom registrering erhålles ej ensamrätt till ordet SPAR.
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2004-08-20
Ansökningsdatum 2002-11-22
Ansökningsnummer 200207656

ÄGARE

Internationale Spar Centrale B.V. Rokin, NL-1012 KM AMSTERDAM NL
Ombud: Groth & Co Kommanditbolag Box 6107, 102 32 Stockholm SE

KLASSER

3 Parfymer, eteriska oljor, kosmetika.

5 Farmaceutiska och veterinära preparat; hygieniska preparat för medicinska ändamål; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; plåster, förbandsmaterial;tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel.

8 Handverktyg och handredskap; knivsmidesvaror, bestick; blanka vapen; rakhyvlar och -apparater.

16 Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker, bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; kontorsmateriel; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmateriel (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer.

21 Redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd (ej av ädla metaller eller överdragna därmed); kammar och tvättsvampar; borstar (ej målarpenslar); borstmakerimaterial; artiklar för rengöringsändamål;stålull; obearbetat glas eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser.

25 Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.

28 Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; julgransprydnader.

29 Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter.

30 Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass; honung, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is.

31 Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter samt spannmål, ej ingående i andra klasser; levande djur; färska frukter och grönsaker; fröer och utsäden, levande plantor, växter och blommor; djurfoder, malt.

32 Öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -juicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker.

33 Alkoholhaltiga drycker (ej öl).

34 Tobak; artiklar för rökare; tändstickor.

35 Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; information vid försäljning av livsmedel.

36 Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri.

42 Juridiska tjänster, vetenskaplig och industriell forskning; datorprogrammering.

43 Utskänkning av mat och dryck; upplåtande av kortvarigt boende.

44 Medicinsk, hygiensk och skönhetsvård; veterinära tjänster och jordbrukstjänster.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
1388486 200207656 SPAR Registrerigen publicerad 2004-08-20 050101, 260116, 260705