Träfflista:

Varumärke - S:T ERIKS

Registreringsnummer
0368975
ID
1368223
Lydelse S:T ERIKS
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning Märket utföres med S:T ERIKS i svart och strecket i grönt.
Registreringsdatum 2004-10-22
Ansökningsdatum 2002-10-10
Ansökningsnummer 200206578

ÄGARE

St:Eriks AB , S:t Eriks AB Garnisonsgatan 25A, 250 24 HELSINGBORG SE
Ombud: Anders Hansson, Lars Thyresson Box 73, 201 20 MALMÖ SE

KLASSER

7 Bulldosrar, grävmaskiner, maskinella grävredskap, lyft- och hisskranar, lastnings- och lossningsapparater för gods, lyftanordningar; betongblandare (maskiner); hyvelmaskiner; maskiner för målning; schaktmaskiner; siktar eller såll (maskiner eller maskindelar); stenbearbetningsmaskiner;traverskranar; vägbyggnadsmaskiner; vägvältrar; ångvältrar.

19 Byggnadsmaterial (ej av metall); styva rör (ej av metall) för byggnation; flyttbara byggnader (ej av metall); asfalt, ballast, grus, betong, och sten.

36 Uthyrning och förvaltning av fastigheter och lokaler.

37 Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll och installationstjänster avseende byggnader och markanläggningar; uthyrning av byggmaskiner.

39 Transport; emballering och förvaring av gods.

43 Uthyrning av flyttbara byggnader.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
1368223 200206578 S:T ERIKS Nytt ombud. Tidigare Ombud: SetterwallsAdvokatbyrå, Att: Hugo Wernbo,Stortorget 23, 211 34 MALMÖ, Sverige. 2007-09-12 241701, 260101, 261108