Träfflista:

Varumärke - SYNTAC

Registreringsnummer
0218906
ID
136811
Lydelse SYNTAC
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1990-09-28
Ansökningsdatum 1987-05-22
Ansökningsnummer 198704138

ÄGARE

Trelleborg Offshore Boston, Inc. 290 Forbes Boulevard, US-Mansfield, MA 02048-1817 US
Ombud: Awapatent Aktiebolag Box 45086, 104 30 Stockholm SE

KLASSER

17 Plaster och hartser i fast form såsom halvfabrikat; material huvudsakligen bestående av plast eller harts såsom halvfabrikat; cellplastmaterial innehållande ihåliga sfäriska partiklar såsom halvfabrikat.

FÖRNYADE

regnr: 218906   idnr: 368135   2020-09-28
regnr: 218906   idnr: 2478304   2020-09-28

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
136811 198704138 SYNTAC 238 Bekräftelse endast förnyelse sänt. 2010-04-23