Träfflista:

Varumärke - SPECFLEX

Registreringsnummer
0208178
ID
134220
Lydelse SPECFLEX
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1987-11-20
Ansökningsdatum 1987-02-27
Ansökningsnummer 198701547

ÄGARE

The Dow Chemical Company (a Delaware corporation) , MIDLAND, MI 48674 US
Ombud: BRANN AB Box 12246, 102 26 Stockholm SE

KLASSER

1 Kemiska produkter för industriella, vetenskapliga och fotografiska ändamål samt för användning i jordbruk, skogsbruk och trädgårdsskötsel; obearbetade konsthartser, obearbetade plaster; gödselmedel; eldsläckningsmedel; preparat för härdning samt lödning och svetsning av metall; konserveringsmedel för livsmedel; garvämnen; bindemedel (klisterämnen) för industriella ändamål; även kemiska sammansättningar vilka vid ihopblandning bildar plaster för vidare bearbetning; konsthartser för vidare bearbetning.

FÖRNYADE

regnr: 208178   idnr: 350598   2017-11-20
regnr: 208178   idnr: 2032582   2017-11-20

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
134220 198701547 SPECFLEX 238 Bekräftelse endast förnyelse sänt. 2007-06-15