GAUCHO - solidinfo.se
Träfflista:

Varumärke - GAUCHO

Registreringsnummer
0216371
ID
132773
Lydelse GAUCHO
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1990-04-12
Ansökningsdatum 1987-01-09
Ansökningsnummer 198700100

ÄGARE

Bayer Aktiengesellschaft , LEVERKUSEN, BAYERWERK DE
Ombud: Albihns Stockholm Aktiebolag Box 5581, 114 85 Stockholm SE

KLASSER

1 Kemiska produkter för jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksändamål samt för markbehandling, gödselmedel, kemiska produkter för behandling av bristsjukdomar hos växter, tillväxtregulatorer för plantor och växter.

5 Kemiska produkter för skadedjursbekämpning, desinfektionsmedel uteslutande för användning i jordbruk, skogsbruk och trädgårdsskötsel, medel för behandling av utsäde inklusive utsädesbetmedel och bittermedel för utsäde, medel för utrotning av ogräs och skadedjur ävensom kemiska produkter för skydd av lagrade, vegetabiliska produkter, nämligen för bekämpning av skadegörare i form av växter, svampar, djur och mikrober.

FÖRNYADE

regnr: 216371   idnr: 365847   2020-04-12
regnr: 216371   idnr: 2482736   2020-04-12

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
132773 198700100 GAUCHO 238 Bekräftelse endast förnyelse sänt. 2010-04-30