Träfflista:

Varumärke - SWEDOOR

Registreringsnummer
0211332
ID
125167
Lydelse SWEDOOR
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1988-07-08
Ansökningsdatum 1986-04-03
Ansökningsnummer 198602612

ÄGARE

JELD-WEN Sverige AB , JELD-WEN Sverige AB , 265 81 ÅSTORP SE
Ombud: Zacco Sweden AB Box 5581, 114 85 STOCKHOLM SE

KLASSER

6 Dörrar och dörrkarmar helt eller delvis av metall, samt beslag och låsdelar till dessa varor.

19 Inner- och ytterdörrar samt institutionsdörrar helt eller delvis av trä; lister och listverk samt paneler av trä; snickerier av trä.

FÖRNYADE

regnr: 211332   idnr: 358352   2018-07-08
regnr: 211332   idnr: 2171468   2018-07-08

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
125167 198602612 SWEDOOR Pantsättning återkallad, tidigare panthavare: 516406-0120, Nordea Bank AB, 105 71 STOCKHOLM, Sverige 2011-10-10