Träfflista:

Varumärke - S&C

Registreringsnummer
0205219
ID
119694
Lydelse S&C
Beskrivning
Disclaimer bokstäverna S och C.
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1987-04-03
Ansökningsdatum 1985-09-20
Ansökningsnummer 198506783

ÄGARE

S & C ELECTRIC COMPANY 6601 North Ridge Boulevard, US-CHICAGO, IL US
Ombud: Awapatent Aktiebolag Box 5117, 200 71 Malmö SE

KLASSER

2 Målarfärg, fernissor och lacker; rostskyddsmedel och träimpregneringsmedel; färgämnen; betningsmedel; obearbetade naturhartser; bladmetall och metallpulver för målare, dekoratörer, tryckare och konstnärer.

9 Vetenskapliga, nautiska, geodetiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll, livräddning och undervisning; apparater för upptagning, överföring och återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för apparater med myntinkast; kassaapparater, räknemaskiner och databehandlingsutrustning; eldsläckningsapparatur.

17 Kautschuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varor framställda av dessa material och icke ingående i andra klasser; varor av plast (halvfabrikat); tätnings-, packnings- och isoleringsmaterial; böjliga rör, icke-metalliska.

FÖRNYADE

regnr: 205219   idnr: 351774   2017-04-03
regnr: 205219   idnr: 2054889   2017-04-03

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
119694 198506783 S&C 238 Bekräftelse endast förnyelse sänt. 2007-08-31 241701, 260304, 260318, 260411, 260418