Träfflista:

Varumärke - SÅ SVENSKA ÅKERIFÖRBUNDET

Registreringsnummer
0199275
ID
116886
Lydelse SÅ SVENSKA ÅKERIFÖRBUNDET
Beskrivning Märket må brukas i samband med transportmedel och tjänster, utförda av förbundet, dess medlemmar eller företag, som drivs av medlemmar.
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1985-12-20
Ansökningsdatum 1985-05-31
Ansökningsnummer 198503972

ÄGARE

Sveriges Åkeriföretag , SVERIGES ÅKERIFÖRETAG Box 504, 182 15 DANDERYD SE
Ombud: Bengt Waldersten Box 504, 182 15 DANDERYD SE

KLASSER

12 Fordon; fortskaffningsmedel för befordring till lands, i luften eller på vatten.

39 Transport och magasinering.

41 Undervisning, utbildning och underhållning.

FÖRNYADE

regnr: 199275   idnr: 346012   2015-12-20
regnr: 199275   idnr: 1786819   2015-12-20

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
116886 198503972 SÅ SVENSKA ÅKERIFÖRBUNDET 239 Bekräftelse förenklad förnyelse sänt. 2006-04-07 180121