Träfflista:

Varumärke - SABO

Registreringsnummer
0208771
ID
114907
Lydelse SABO
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1988-01-22
Ansökningsdatum 1985-03-13
Ansökningsnummer 198501990

ÄGARE

SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG, SABO , SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO Box 474, 101 26 STOCKHOLM SE

KLASSER

35 Bistånd vid skötseln av allmännyttiga bostadsföretag.

41 Utbildningstjänster i frågor rörande bostäder och allmännyttigt byggande och ägande av bostäder, lokaler och områden.

42 Konsultverksamhet, utvecklingstjänster, information, behandling och besvarande av remisser i frågor rörande bostäder och allmännyttigt byggande och ägande av bostäder, lokaler och områden.

FÖRNYADE

regnr: 208771   idnr: 355306   2018-01-22
regnr: 208771   idnr: 2179537   2018-01-22

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
114907 198501990 SABO Förnyelse Registrera 2008-04-01 260424