Träfflista:

Varumärke - SPEEDGLAS

Registreringsnummer
0196560
ID
111221
Lydelse SPEEDGLAS
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1985-06-07
Ansökningsdatum 1984-10-31
Ansökningsnummer 198407868

ÄGARE

3M Company 3M Center, 2501 Hudson Road, ST. PAUL, MN 55144 US
Ombud: Awapatent Aktiebolag Box 5117, 200 71 Malmö SE

KLASSER

9 Vetenskapliga, nautiska, geodetiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument; apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll, livräddning och undervisning; apparater för upptagning, överföring och återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för apparater med myntinkast; kassaregistreringsapparater, räknemaskiner och informationsbehandlingsutrustning; eldsläckningsapparatur.

FÖRNYADE

regnr: 196560   idnr: 345656   2015-06-07
regnr: 196560   idnr: 1650861   2015-06-07

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
111221 198407868 SPEEDGLAS 239 Bekräftelse förenklad förnyelse sänt. 2005-05-27