Träfflista:

Varumärke - SYDBRAND

Registreringsnummer
0194871
ID
109785
Lydelse SYDBRAND
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning Märkets bakgrund är företrädesvis utförd i gul färg och figurerna samt texten SYDBRAND i röd färg. Kanterna runt märket är företrädesvis utförda i svart färg.
Registreringsdatum 1985-02-15
Ansökningsdatum 1984-09-07
Ansökningsnummer 198406431

ÄGARE

Sydbrand - Presto Aktiebolag Box 73, 271 22 YSTAD SE
Ombud: Awapatent Aktiebolag Box 5117, 200 71 Malmö SE

KLASSER

6 Oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; monteringsfärdiga hus av metall; järnvägsbyggnadsmaterial av metall; ickeelektriska kablar och metalltrådar; låsvaror och järnhandelsvaror (små) av metall; metallrör; kassaskåp; föremål av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; malmer.

9 Brandvarnare; brandstegar; eldsläckningsapparatur.

37 Byggnads-, installations-, underhålls- och reparationsverksamhet.

FÖRNYADE

regnr: 194871   idnr: 340568   2015-02-15
regnr: 194871   idnr: 1562248   2015-02-15

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
109785 198406431 SYDBRAND 239 Bekräftelse förenklad förnyelse sänt. 2005-02-25 040502, 250119, 260112, 260114, 260701, 270521, 270523