Träfflista:

Varumärke - SPHERILASTIK

Registreringsnummer
0076357
ID
10519
Lydelse SPHERILASTIK
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1954-07-16
Ansökningsdatum 1900-01-01
Ansökningsnummer 190076357

ÄGARE

BTR Industries Limited BTR House, Carlisle Place, LONDON SW1P 1BX GB
Ombud: Zacco Sweden AB Box 5581, 114 85 STOCKHOLM SE

KLASSER

7 Av gummi och metall resp. konstgummi och metall bestående delar till maskiner, maskinverktyg, motorer (dock ej för landfordon) och maskinkopplingar (dock ej för landfordon).

12 Av gummi och metall resp. konstgummi och metall bestående delar till land-, luft- och vattenfarkoster, till motorer för landfordon och till maskinkopplingar för landfordon.

FÖRNYADE

regnr: 76357   idnr: 336811   2014-07-16
regnr: 76357   idnr: 1528460   2014-07-16

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
10519 190076357 SPHERILASTIK 238 Bekräftelse endast förnyelse sänt. 2004-09-24