Träfflista:

Varumärke - SOUTHCO

Registreringsnummer
0198477
ID
104776
Lydelse SOUTHCO
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1985-11-01
Ansökningsdatum 1984-02-20
Ansökningsnummer 198401417

ÄGARE

SOUTHCO, INC. , CONCORDVILLE, PA US
Ombud: Awapatent Aktiebolag Box 5117, 200 71 Malmö SE

KLASSER

6 Oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; monteringsfärdiga hus av metall: järnvägsbyggnadsmaterial av metall; icke- elektriska kablar och metalltrådar; låsvaror och järnhandelsvaror (små) av metall; metallrör; kassaskåp; föremål av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; malmer.

FÖRNYADE

regnr: 198477   idnr: 342023   2015-11-01
regnr: 198477   idnr: 1606832   2015-11-01

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
104776 198401417 SOUTHCO 238 Bekräftelse endast förnyelse sänt. 2005-03-25