Arboga kommun

(ändra kommun)

I Arboga finns..
..ett företag per 7,0 invånare

Baserat på att det finns 1 897 stycken företag (enligt solidinfo.se) och att det bor
13 345 invånare i Arboga (enligt SCB).

#186Av Sveriges 290 kommuner.
9,8 % av befolkningen jobbar i ett aktiebolag.

Arboga har 1 897 st företag

  • 947 st Enskild näringsidkare
  • 360 st Aktiebolag
  • 187 st Ideell förening
  • 82 st Handelsbolag, kommanditbolag
  • 36 st Samfällighetsförening, vägförening
  • 26 st Enkelt bolag
  • 14 st Övrig stiftelse eller fond
  • 11 st Ekonomisk förening
  • 6 st Bostadsrättsförening
  • 3 st Trossamfund

I fjol gick 1 st Arbogaföretag i konkurs.

Vilket är en MINSKNING med 50 % sen året innan. Hittills i år har INGA företag gått i konkurs.

Aktiebolaget med högst omsättning HiQ Mälardalen AB 115 327 tkr

Arbogaföretag i alfabetisk ordning: