Storfors kommun

(ändra kommun)

I Storfors finns..
..ett företag per 6,9 invånare

Baserat på att det finns 608 stycken företag (enligt solidinfo.se) och att det bor
4 193 invånare i Storfors (enligt SCB).

#182Av Sveriges 290 kommuner.
7,7 % av befolkningen jobbar i ett aktiebolag.

Storfors har 608 st företag

  • 316 st Enskild näringsidkare
  • 103 st Aktiebolag
  • 65 st Ideell förening
  • 21 st Handelsbolag, kommanditbolag
  • 17 st Samfällighetsförening, vägförening
  • 6 st Ekonomisk förening
  • 6 st Enkelt bolag
  • 3 st Övrig stiftelse eller fond
  • 3 st Övrig svensk juridisk person
  • 1 st Trossamfund

I fjol gick INGA Storforsföretag i konkurs.

Vilket är en MINSKNING med 100 % sen året innan. Hittills i år har INGA företag gått i konkurs.

Aktiebolaget med högst omsättning Structo Hydraulics AB 155 415 tkr

Storforsföretag i alfabetisk ordning: