Munkfors kommun

(ändra kommun)

I Munkfors finns..
..ett företag per 7,3 invånare

Baserat på att det finns 504 stycken företag (enligt solidinfo.se) och att det bor
3 660 invånare i Munkfors (enligt SCB).

#192Av Sveriges 290 kommuner.
24,3 % av befolkningen jobbar i ett aktiebolag.

Munkfors har 504 st företag

  • 265 st Enskild näringsidkare
  • 86 st Aktiebolag
  • 55 st Ideell förening
  • 24 st Handelsbolag, kommanditbolag
  • 8 st Övrig stiftelse eller fond
  • 6 st Ekonomisk förening
  • 5 st Samfällighetsförening, vägförening
  • 2 st Enkelt bolag
  • 1 st Kommun
  • 1 st Oskiftat dödsbo

I fjol gick INGA Munkforsföretag i konkurs.

Året innan gick INGA företag i konkurs. Hittills i år har INGA företag gått i konkurs.

Aktiebolaget med högst omsättning VÄRMLANDSTRAFIK AB 720 563 tkr

Munkforsföretag i alfabetisk ordning: