Hagfors kommun

(ändra kommun)

I Hagfors finns..
..ett företag per 8,4 invånare

Baserat på att det finns 1 454 stycken företag (enligt solidinfo.se) och att det bor
12 196 invånare i Hagfors (enligt SCB).

#246Av Sveriges 290 kommuner.
14,2 % av befolkningen jobbar i ett aktiebolag.

Hagfors har 1 454 st företag

  • 716 st Enskild näringsidkare
  • 250 st Aktiebolag
  • 181 st Ideell förening
  • 58 st Handelsbolag, kommanditbolag
  • 35 st Samfällighetsförening, vägförening
  • 21 st Ekonomisk förening
  • 13 st Övrig stiftelse eller fond
  • 11 st Bostadsrättsförening
  • 8 st Övrig svensk juridisk person
  • 3 st Trossamfund

I fjol gick 3 st Hagforsföretag i konkurs.

Vilket är en MINSKNING med 40 % sen året innan. Hittills i år har INGA företag gått i konkurs.

Aktiebolaget med högst omsättning Uddeholms AB 2 363 498 tkr

Hagforsföretag i alfabetisk ordning: