Eda kommun

(ändra kommun)

I Eda finns..
..ett företag per 4,8 invånare

Baserat på att det finns 1 761 stycken företag (enligt solidinfo.se) och att det bor
8 502 invånare i Eda (enligt SCB).

#49Av Sveriges 290 kommuner.
12,7 % av befolkningen jobbar i ett aktiebolag.

Eda har 1 761 st företag

  • 1 157 st Enskild näringsidkare
  • 221 st Aktiebolag
  • 110 st Ideell förening
  • 47 st Handelsbolag, kommanditbolag
  • 39 st Samfällighetsförening, vägförening
  • 19 st Ekonomisk förening
  • 10 st Övrig stiftelse eller fond
  • 4 st Enkelt bolag
  • 2 st Bostadsrättsförening
  • 2 st Trossamfund

I fjol gick INGA Edaföretag i konkurs.

Vilket är en MINSKNING med 100 % sen året innan. Hittills i år har INGA företag gått i konkurs.

Aktiebolaget med högst omsättning Gränsköp Värmland AB 507 554 tkr

Edaföretag i alfabetisk ordning: