Årjängs kommun

(ändra kommun)

I Årjäng finns..
..ett företag per 3,5 invånare

Baserat på att det finns 2 847 stycken företag (enligt solidinfo.se) och att det bor
9 833 invånare i Årjäng (enligt SCB).

#8Av Sveriges 290 kommuner.
14,8 % av befolkningen jobbar i ett aktiebolag.

Årjäng har 2 847 st företag

  • 1 841 st Enskild näringsidkare
  • 380 st Aktiebolag
  • 160 st Ideell förening
  • 71 st Handelsbolag, kommanditbolag
  • 51 st Samfällighetsförening, vägförening
  • 24 st Ekonomisk förening
  • 15 st Enkelt bolag
  • 12 st Bostadsrättsförening
  • 11 st Övrig stiftelse eller fond
  • 7 st Oskiftat dödsbo

I fjol gick 2 st Årjängföretag i konkurs.

Vilket är en MINSKNING med 66,67 % sen året innan. Hittills i år har 1 företag gått i konkurs.

Aktiebolaget med högst omsättning MOELVEN ÅRJÄNG SÅG AB 257 997 tkr

Årjängföretag i alfabetisk ordning: