Uppsala län

(ändra län)

I Uppsala län finns..
..ett företag per 6,24 invånare

Baserat på att det finns 54 685 stycken företag (enligt solidinfo.se) och att det bor
341 465 invånare i Uppsala län (enligt SCB).

#9Av Sveriges 21 län.
6,24 % av befolkningen jobbar i ett aktiebolag.

Uppsala län har 54 685 st företag

  • 24 809 st Enskild näringsidkare
  • 12 167 st Aktiebolag
  • 4 704 st Ideell förening
  • 2 402 st Handelsbolag, kommanditbolag
  • 1 369 st Övrig stiftelse eller fond
  • 1 285 st Bostadsrättsförening
  • 970 st Samfällighetsförening, vägförening
  • 449 st Ekonomisk förening
  • 328 st Enkelt bolag
  • 81 st Trossamfund

I fjol gick 91 st Uppsalasföretag i konkurs.

Vilket är en MINSKNING med 14,15 % sen året innan. Hittills i år har 56 företag gått i konkurs.

Aktiebolaget med högst omsättning GE Healthcare Bio-Sciences AB 7 898 291 tkr
Största arbetsgivare (aktiebolag) GE Healthcare Bio-Sciences AB 1 670 anställda