Hylte kommun

(ändra kommun)

I Hylte finns..
..ett företag per 5,0 invånare

Baserat på att det finns 1 994 stycken företag (enligt solidinfo.se) och att det bor
10 051 invånare i Hylte (enligt SCB).

#64Av Sveriges 290 kommuner.
23,2 % av befolkningen jobbar i ett aktiebolag.

Hylte har 1 994 st företag

  • 1 143 st Enskild näringsidkare
  • 257 st Aktiebolag
  • 137 st Ideell förening
  • 56 st Handelsbolag, kommanditbolag
  • 54 st Samfällighetsförening, vägförening
  • 21 st Enkelt bolag
  • 17 st Övrig stiftelse eller fond
  • 15 st Ekonomisk förening
  • 7 st Trossamfund
  • 1 st Bostadsrättsförening

I fjol gick 3 st Hylteföretag i konkurs.

Vilket är en MINSKNING med 0 % sen året innan. Hittills i år har INGA företag gått i konkurs.

Aktiebolaget med högst omsättning AJ PRODUKTER AB 528 665 tkr
Största arbetsgivare (aktiebolag) Gnotec Sweden AB 206 anställda

Hylteföretag i alfabetisk ordning: