Kontakta oss / Ta bort uppgifter

Ta bort uppgifter

Solidinfo.se är ett komplett företagsregister med över 1,7 miljoner företag, myndigheter och organisationer. Registret innehåller även nyregistrerade, inaktiva och avregistrerade företag. solidinfo.se använder sig endast av tillförlitliga och välrenommerade källor såsom UC, SCB, Bolagsverket, Svensk Adressändring, Skatteverket, PRV, SWETIC, Tullverket m.fl. Vi uppdaterar även uppgifter dagligen via egna kanaler, externa användare och kontakt med företag och kunder i Sverige. I snitt uppdateras registret med över 10.000 nya uppgifter varje dag.

Solidinfo.se omfattas av grundlagsskyddet i yttrandefrihetsgrundlagen. 
 
Yttrandefrihetsgrundlagen har till ändamål att bland annat säkra ett fritt meningsutbyte och en fri och allsidig upplysning. Skyddet innebär att publiceringen endast kan angripas med stöd av yttrandefrihetsgrundlagens bestämmelser.
 
Att på särskild begäran tillhandahålla allmänheten uppgifter om företags firma, organisationsnummer, adress och övriga kontaktuppgifter, vilket är offentliga uppgifter som allmänheten självt kan begära ut från myndigheter, utgör inget brott mot yttrandefrihetsgrundlagen.  Utifrån vår strävan att erbjuda ett komplett företagsregister, och med stöd av reglerna i yttrandefrihetsgrundlagen, kommer vi därför inte att ta bort de aktuella uppgifterna om det inte visas att tillhandahållandet av uppgifterna utgör en kränkning eller annat brott mot yttrandefrihetsgrundlagen.
 
Kontakta oss gärna om du önskar ytterligare information rörande de uppgifter som publiceras angående ditt företag.