Konsumentprisindex

Räkna på inflationen

KPI står för konsumentprisindex och är det mest använda måttet för prisutveckling.
Vill du veta hur mycket 100 kronor från 1930 motsvarar i dagens penningvärde?
Med sökfunktionen nedan kan du räkna både framåt och bakåt i tiden.

Jag vill veta hur mycket kr.
motsvarade